tarnowskie góry

HONORARIUM

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię Adwokacką adwokata Marka Langosza jest ustalane indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy, złożoności problemu, stopnia trudności sprawy czy też dodatkowych wymagań klienta.

Kancelaria prowadzi czytelną formę rozliczeń, dostosowując przy tym sposób płatności do potrzeb Klienta – m.in. honorarium zryczałtowane, honorarium ustalane według stawek godzinowych, honorarium z premią za sukces.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, w szczególnych przypadkach możliwym jest także odroczenie terminu płatności honorarium.

POBIERZ PEŁNOMOCNICTWO

Klienci Kancelarii Adwokackiej adwokata Marka Langosza mogą poniżej pobrać gotowy do wypełnienia druk pełnomocnictwa / upoważnienia do obrony.

Druk pełnomocnictwa